D.N.A.

 

Sinds wij de Kennel gestart zijn willen we ons op een goede manier bezig houden met de fokkerij , we willen staan voor ons fokproduct en natuurlijk gezonde honden afleveren. Daarom testen we onze honden op de gangbare erfelijke afwijkingen als H.D. en E.D. en als blijkt dat er andere testen noodzakelijk zijn die het ras verbeteren zullen we daar ook aan meewerken. Honden die niet voldoen aan deze eisen, zullen dan ook worden uitgesloten van de fok. Daarnaast voeren de honden ook rauw zoals u elders op de site kan lezen.

Om die reden zijn we begonnen met het vastleggen van DNA van alle honden die we gebruiken voor de fok, zodat iedere pupkoper verzekerd kan zijn van een pup met de op de stamboom genoemde ouderdieren.

Van de huidige honden die wij nu hebben en inzetten voor de fok hebben we een DNA profiel laten vastleggen. Met ingang van het nest in 2009 zullen we voor alle puppen die binnen onze kennel geboren worden een DNA profiel laten bepalen.

In de toekomst zullen we de DNA afname misschien ook kunnen gebruiken voor onderzoek naar ziekten, voor nu is het afstammingsbewijs de belangrijkste reden.